Ny undersøkelse om tvang i psykisk helsevern kommer våren 2018

Våren 2018 gjennomfører Forandringsfabrikken flere viktige undersøkelser. En av dem er "Trygghet trumfer tvang". Vi vil gjerne ha kontakt med ungdommer som kan bidra med erfaringer og råd til Norge om tvang i psykisk helsevern. 

Er du mellom 16 og 20 år og har erfaring fra tvang i psykisk helsevern? Eller kjenner du noen med slike erfaringer? Da vil vi gjerne snakke med deg! <3

Trygghet trumfer tvang

Forandringsfabrikken er i gang med prosjektet «Trygghet trumfer tvang». Målet er at de som jobber i psykisk helsevern skal få kunnskap om hvordan tvang kjennes for barn og unge.

Eksempler på tvang kan være å:

  • Bli holdt fast
  • Få næring gjennom sonde når du ikke vil
  • Få medisiner når du ikke vil det selv
  • Måtte være helt alene
  • Ha en voksen sammen med deg hele tiden  

Vi trenger nå å snakke med unge som har erfaring fra tvang, slik at vi kan innhente råd om alternativer til bruk av tvang. Kunnskapen som innhentes fra unge i prosjektet vil bli overgitt til nasjonale myndigheter, fagfolk og media. 

Prosjektet er utviklet i samarbeid med Rådet for Psykisk helse.

Slik foregår undersøkelsene

Forandringsfabrikken samler unge som ønsker å bidra, til én eller to samlinger. Samlingene varer som regel noen timer, og foregår på kveldstid. 

Svar som går igjen fra mange unge på samlingene, oppsummeres som hovedsvar og noteres uten tolkninger eller analyser fra voksne. Alle svar er anonyme. Hovedsvar publiseres i et magasin som blir tilgjengelig i Forandringsfabrikken Kunnskapssenter. I tillegg vil hovedsvarene presenteres direkte til psykisk helsevern og nasjonale myndigheter i møter og foredrag.

Samlingene ledes av en voksen i Forandringsfabrikken, som har mye erfaring med å skape rom der det blir trygt å dele. Undersøkelsene ferdigstilles i mai 2018. 

Dersom du bor et sted i landet der det er vanskelig å komme seg til samling, kan vi innhente dine erfaringer og råd på telefon. Vi dekker reise. 

Alle unge som bidrar i undersøkelsene, kan bli «proff» i Forandringsfabrikken og være med å holde foredrag om resultatene. Her kan du lese mer om å være proff.

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss:)

Send en e-post til Ingrid Remvik Leirvik på ingrid@forandringsfabrikken.no eller ta kontakt med henne på Facebook: https://www.facebook.com/ingrid.leirvik 

Dine råd er viktige for at Norge skal bli klokere.