Om Forandringsfabrikken Kunnskapssenter

Forandringsfabrikken har i mer enn 10 år hentet inn oppsummert kunnskap fra barn om hvordan hjelpesystemer og skole oppleves for dem. I kunnskapssenteret er alle publikasjoner tilgjengelige. Innholdet kan brukes som kilde på lik linje med forskning og erfaringskunnskap. I 2018 ble den første boken - Barnas barnevern - lansert på Universitetsforlaget, det har kommet flere og ytterligere flere er på vei. Forandringsfabrikken gjennomfører til enhver tid flere omfattende undersøkelser blant barn og unge i hele landet.

"

Kunnskap fra barn er oppsummerte erfaringer og råd, uten å kobles til teori eller analyseres av voksne.

Barn i barnehage, skole, rettsapparat, psykisk helsehjelp, barnevern og andre hjelpesystemer har kunnskap om hvordan det er å møte disse systemene.

Når mange barn, fra ulike deler av Norge, gir uttrykk for sammenfallende synspunkter, snakker vi om oppsummert kunnskap. Svarene kobles ikke til teori eller analyseres av voksne.

ForandringsMetodikk er utviklet i Forandringsfabrikken, med inspirasjon fra PLA (Partcipatory Learning and Action) og brukes for å hente inn kunnskap og komme i dybden på svarene fra barn.

Forandringsfabrikken har siden 2008 møtt over 5500 barn i skolen, 1500 barn i barnevernet, 1700 barn i psykisk helsetjenester og nesten 400 barn som har opplevd vold eller overgrep.

I Forandringsfabrikken Kunnskapssenter finner du oppsummert kunnskap fra barn på disse temaene: Skole, barnevern, psykisk helse, vold og overgrep, kriminalomsorg, NAV og sykehus.

Kunnskapsgrunnlaget må bygges på tre typer kunnskap

I Norge er det bred enighet om at offentlige tjenester skal utvikles bygget på tre typer kunnskap:

  • Forskningskunnskap
  • Praksiskunnskap
  • Brukerkunnskap.

Når barnevern, skole, BUP eller andre tjenester for barn skal utvikles - må barns erfaringer og råd løftes mye tydeligere opp.

Forandringsfabrikken Kunnskapssenter vil bidra til at kunnskap fra barn legges til grunn, når nye satsinger skal lages.

(Modell: Når tjenester skal utvikles, må kunnskap fra barn legges til grunn i kunnskapsgrunnlaget.)

Etterspurt som kilde

Kunnskapssenteret åpnet i 2017, som en ny del av Forandringsfabrikken Stiftelse. Kunnskapssenterets oppgave er å systematisere, publisere og formidle de svarene som hentes inn i undersøkelser.

Senteret er lansert på etterspørsel fra fagfolk, politikere, media og akademia som har ønsket at oppsummert kunnskap fra barn, som proffer presenterer i foredrag og møter, blir mer tilgjengelig som publikasjoner. Ønsket om at denne kunnskapen skal kunne brukes som kilde, har vært sterkt fra mange hold.

I forbindelse med åpningen av Forandringsfabrikken Kunnskapssenter, lanserte vi boken Barnevernet - fra oss som kjenner det. Denne er tenkt som pensum til barnevern og sosionom – og som grunnbok for fagfolk i barnevernet. En ny bok om barnevernet, Barnas barnevern, skrevet av barnevernsledere og proffer i samarbeid, ble utgitt på Universitetsforlaget i september 2018. Flere bøker er på vei på samme forlag.

Rapporter på undersøkelser om timen LIVET i skolen, unge om rus, tvang i psykisk helsevern og barneverninstitusjon, og barns rettssikkerhet, er noen av de siste publikasjonene i kunnskapssenteret.