Film: Profflåta Forandre med varme (2015)

Sommeren 2015 skrev og spilte inn proffer låta Forandre med varme sammen med profesjonelle musikere.