Oppfølging i regionene

Proffvarmerne følger opp proffer i regionene. De arrangerer profftreff, aktiviteter og har prater og annen oppfølging. De er også trygghetspersoner for proffer, i møte med systemene.

Barn og unge opp til 19 år som ønsker å være proff i Forandringsfabrikken, kan ta direkte kontakt med en av proffvarmerne.