Slik følger vi opp proffene i Forandringsfabrikken

Forandringsfabrikken inviterer barn og unge rundt om i landet til å dele erfaringer og råd, for at systemene for barn skal bli bedre. De som ønsker det, kan bli aktive proffer.

Forandringsfabrikken jobber for å gjøre systemene for barn og unge bedre. I dette arbeidet inviteres barn og unge som er i hjelpesystemene eller går på skole nå, med i undersøkelser på temaene: psykisk helse, skole og barnevern.

De har gode og dårlige erfaringer fra møtene med disse systemene. Samtidig har de helt konkrete råd til hvordan systemene kan bli bedre. Svarene oppsummeres, til viktig kunnskap for Norge.

Unge i alderen 12-22 år, inviteres til å være aktive proffer. Proffene møter studenter, fagfolk og mennesker med makt til å forandre. De kan dermed være med å gjøre en stor forskjell får de barna som kommer etter.

VIL DU BLI PROFF? TA KONTAKT MED EN AV VÅRE REGIONALE KONTAKTPERSONER HER.

De mest aktive gruppene proffer er for tiden:

  • BarnevernsProff
  • PsykiskhelseProff
  • SkoleProff

Rundt 300 unge er nå aktive som proffer i Forandringsfabrikken rundt i Norge.

"

Før hadde jeg nesten ingen familie, nå har jeg 300 søsken over hele Norge!

Proff i Forandringsfabrikken

Hva gjør en proff?

(Foto: BarnevernsProffer i dialog med barnevernledere på Lillestrøm Kulturhus. Fotograf er Morten Brun.)

Den vanligste måten å være aktiv proff er å delta i samlinger eller profftreff rundt om i landet, som er initiert av Forandringsfabrikken. Her deles gode og dårlige erfaringer fra møter med systemene og råd til forbedringer.

Proffene inviteres med på aktiviteter og arrangementer i regionene. Dette er aktiviteter som ungdommene kanskje ellers ikke har mulighet til å delta på, og som gir mulighet til å kjenne på fellesskap, bli en del av et fellesskap og gi glede og varme i livet.

Proffer kan være med å holde foredrag, og delta i presentasjoner og dialoger med studenter, fagfolk og myndigheter. Dette er helt frivillig, men veldig mange aktive proffer ønsker å være med. I møter og foredrag løfter proffene frem oppsummert kunnskap fra barn rundt i Norge.

Proffene deler også erfaringer fra egne liv, hvis de ønsker dette. Målet er aldri å løfte frem enkelthistorier, men erfaringer kan noen ganger være nyttige å dele for å forklare eller illustrere.

Hva slags ansvar får man som proff?

(Foto, illustrasjon: Å være proff betyr både å få et sterkt fellesskap og ha ansvar for hverandre. Fotograf Morten Brun)

Som proff inviteres du inn til et varmt felleskap, hvor både fabrikkarbeidere (ansatte ved hovedkontoret), proffvarmere (de som følger opp unge i regionene) og unge har ansvar for hverandre. Å være proff innebærer derfor å få et ansvar. Proffene inviteres til å være viktige forbilder for andre ungdommer som har det vanskelig.

Mange av proffene i Forandringsfabrikken bærer på mange vonde livserfaringer. For en del av dem har dette kommet til uttrykk på ulike måter, som for eksempel uro, sinne, redsel, selvskading, strev med spising eller rus.

Selv om vi det siste tiåret har lært av barn og unge at dette er uttrykk for at noe er vondt i livet, kan det trigge mange vonde følelser i andre proffer. Derfor kan man ikke være aktiv proff i Forandringsfabrikken mens man er i aktiv rus.

Man kan heller ikke være aktiv proff hvis det vonde kommer til uttrykk på andre måter som trigger andre. Proffer oppfordres derfor til ikke å dele bilder eller tekst på sosiale medier som trigger vonde følelser hos andre ungdommer. Det kan være innlegg om selvskading, rus og tanker om å ikke ville leve mer. I stedet oppfordres de til å ta kontakt med en voksen de har tillit til, for å snakke om det som gjør vondt.

En proffvarmer eller fabrikkarbeider er derfor alltid tilgjengelig. I Forandringsfabrikken snakker vi mye sammen om hva slags åpenhet som er god åpenhet, og hva som kan bidra til å gjøre livet verre for andre.

"

Proffene inviteres til å være viktige forbilder for andre ungdommer som har det vanskelig.

Hvordan følges proffene opp?

(Foto, illustrasjon: Forandringsfabrikken er brobygger til riktig hjelp når det er nødvendig. Fotograf Morten Brun)

Mange proffer har det vondt eller strevsomt i livet sitt. Forandringsfabrikken er ikke et hjelpesystem, men vi forsøker alltid å hjelpe når vi har mulighet. Dette gjøres gjennom hyggelige aktiviteter og arrangementer, og tilby å være med proffene i prater eller møter med systemene. Forandringsfabrikken bidrar på denne måten som brobygger inn mot hjelpesystemer eller skole, når proffer ønsker dette.

Fabrikkarbeidere eller proffvarmere følger opp proffer etter samlinger, foredrag eller dialogdager. Noen fabrikkarbeidere har også som del av sin oppgave å følge opp proffer, sammen med proffvarmerne.

"

Forandringsfabrikken er ikke et hjelpesystem, men vi forsøker alltid å hjelpe når vi har mulighet.

Hvor lenge kan man være proff?


For å være proff i Forandringsfabrikken må du være i det systemet du skal gi råd til, eller nylig har vært der. For at systemene skal kunne utvikles videre ut fra hvordan de oppleves akkurat nå, er dette viktig.

Det betyr at du kan være SkoleProff til du er ferdig på videregående skole, PsykiskhelseProff mens du går til BUP eller tilsvarende, og BarnevernsProff så lenge du er i barnevernet eller ettervern.

Ingen trenger å bli medlem i Forandringsfabrikken, og som proff kan du være med så mye eller lite du vil. Det koster ingenting. Alle er velkomne, og alle har viktig kunnskap som Norge trenger.

Les mer om Forandringsfabrikken her.

Vil du, eller noen du kjenner, bli proff?

Er du under 20 år og vil bli proff? Da hører vi gjerne fra deg! Ta kontakt med Lavie på e-post lavie@forandringsfabrikken.no eller på Facebook. Da kan du få mer informasjon og dere kan sammen finne ut om dette kan være en fin ting.


Er det fortsatt noe du lurer på om proffene? Tenker du at noe mangler i denne artikkelen? Da hører vi gjerne fra deg!