Hvordan Forandringsfabrikken er organisert

Forandringsfabrikken styres i et samspill mellom unge proffer fra hele Norge, faglige nettverk, et administrativt styre og fabrikkarbeidere. De faglige prioriteringene gjøres på grunnlag av hovedsvar fra barn i hele Norge.

Unge fra hele Norge

(Foto: Proffer fra sør til nord i Norge er aktive i Forandringsfabrikken. Fotograf er Morten Brun)

Mellom 500 og 1000 barn og unge deltar hvert år i undersøkelser som Forandringsfabrikken gjennomfører rundt om i Norge. Her inviteres de til å dele erfaringer om hvordan systemene for barn oppleves for dem, og å gi råd til forbedringer.

I slutten av en undersøkelse inviteres deltagerne til å være med å presentere resultatene. De som ønsker det kan bli med videre som "proffer". Rundt 450 ungdommer er aktive som proffer i Forandringsfabrikken i 2020. Proffene kommer fra mange forskjellige steder i Norge, og har erfaring fra barnevern, psykisk helsehjelp, skole eller rettssystemet.

Den vanligste måten å være aktiv som proff på er å delta på proff-treff og aktiviteter i regionene. Mange proffer er også med å holde foredrag, eller «sceneprater» som mange unge liker å kalle det. Her møter de fagfolk, studenter og myndigheter og presenterer hovedsvar fra undersøkelsene. De deler også egne erfaringer.

I tillegg inviteres proffer fra nord til sør i Norge til å bidra i høringer og faglige prioriteringer.

Hvordan velger vi ut saker?

(Foto: Barn og unge deler kunnskap om møtene med skole og hjelpesystemene. Fotograf er Morten Brun)

Forandringsfabrikken jobber i hovedsak innenfor disse fagområdene: Skole, barnevern, psykisk helsehjelp og vold og overgrep.

Fundamentet for arbeidet er undersøkelsene. Barn fra rundt om i Norge deler erfaringer om møtet med hjelpesystemene og skole, og råd for at systemene skal forbedres. Svar som går igjen oppsummeres som hovedsvar, uten analyser eller tolkninger fra voksne.

Kunnskapsinnhentingen utføres av voksne fabrikkarbeidere. ForandringsMetodikk brukes til kunnskapsinnhenting. Hensikten er å få ærlige svar som går i dybden.

Det er hovedsvar fra undersøkelsene som løftes frem. Dette gjøres i publikasjoner, filmer, foredrag og møter med myndighetene.

Avdekker utfordringer

Svarene avdekker utfordringene i systemene, det som gjør at systemene ikke oppleves nyttige nok for barn. Proffene legger frem konkrete forslag til løsninger på disse utfordringene i møter med myndigheter, fagfolk og utdanninger.

Et eksempel på en utfordring er hva som er god profesjonalitet i møte med barn. Her ber barn over hele Norge om at voksne skal være åpne, ærlige, by på seg selv og vise menneskevarme, mens mange fagfolk kan være opptatt av å holde en profesjonell distanse. Forandringsfabrikkens undersøkelser viser at denne distansen gjør at barn ofte ikke forteller ting de absolutt burde ha fortalt til skole, psykisk helsetjeneste eller barnevern.

En ideell stiftelse

Forandringsfabrikken er en ideell stiftelse, som i hovedsak drives med støtte fra det offentlige og prosjektstøtte fra andre stiftelser.

Les mer om Forandringsfabrikken her og fagområdene her.

I 2017 åpnet en ny del i stiftelsen: Forandringsfabrikken Kunnskapssenter.

Fikk du ikke svar på det du ville vite?
Ta gjerne kontakt med oss på post@forandringsfabrikken.no