Styremedlemmene i Forandringsfabrikken:


Odd Christopher Hansen (styreleder) 
Odd er siviløkonom. Han har bakgrunn som partner i konsulentselskapet McKinsey&Co, og har de siste årene hatt styreverv i ulike nordiske selskaper. Han er også tilknyttet ASHOKA, som arbeider med sosiale entreprenører. 

Hanna Beyer Olaussen
Hanna har jobbet som forretningsadvokat med fokus på teknologi i mange år. Hun er også utdannet vernepleier og har bred erfaring fra helse- og sosialsektoren.

Kristian Enger
Kristian er økonom og har vært tilknyttet Forandringsfabrikken siden oppstarten i 2004, både som rådgiver, styreleder og styremedlem. Han har lang ledererfaring fra ulike kommersielle virksomheter i tillegg til Redd Barna. Kristian er nå adm.dir. i et teknologiselskap og jobber i tillegg med en rekke oppstarts-virksomheter som mentor og styremedlem.

Lise Regine Kristensen
Lise har lang erfaring fra både kommunikasjon, markedsføring og bistand. Hun har tidligere jobbet i Redd Barna og vært markedssjef hos Plan Norge. Lise jobber som Business Director I kommunikasjonsbyrået MediaCom.

Gisle Torheim
Gisle er utdannet statsviter (cand. polit) fra Universitetet i Oslo. Han er til daglig CFO i Amedia-konsernet. Han har tidligere vært konsulent i McKinsey & Co. og konserndirketør for strategi og forretningsutvikling i Bertel O. Steen. 

Tom Even Mortensen
Tom Even er utdannet siviløkonom og har lang erfaring fra ledelse og selskapsutvikling. De senere år har han jobbet med operasjonell verdiskapning og styreverv for selskaper eid av Summa Equity, et ledende fond med fokus på holdbare investeringer. Han er involvert som mentor og i utvikling av ulike teknologistart-ups, og bidrar til sosiale entreprenører gjennom Ashoka.

Marit Sanner
Marit er en av Forandringsfabrikkens to gründere. Hun har ledet store undersøkelsesprosjekter og utviklingsarbeid. Marit har arbeidet i Redd Barna, flere kommuner og i fengsel. Hun har utdanning i antropologi og kulturfag.


(Bak, fra venstre: Gisle Torheim, Hanna Beyer Olaussen, Odd Christopher Hansen, Lise Regine Kristensen og Marit Sanner. Foran, fra venstre: Tom Even Mortensen og Kristian Enger. Foto: Morten Brun/Forandringsfabrikken)