Verktøy: MITT LIV Barneverninstitusjon – Arbeidsmåter (2017)

I utviklingsarbeidet MITT LIV Barneverninstitusjon samarbeider unge med erfaring fra barnevern, med fagfolk fra institusjoner rundt om i Norge. Målet er at unge og fagfolk sammen bidrar til å utvikle anbefalinger til barneverninstitusjoner som kjennes mest mulig trygge og nyttige for barn og unge.

Verktøyets innhold:

Arbeidsmåtene er knyttet til fokusområdene:

  • Trygghet og sikkerhet
  • Rammer, regler og grensesetting
  • Dokumentasjon og tilbakemelding
  • Kontakt og tilgjengelighet
  • Familie-og vennekontakt
  • Psykisk helse
  • Nyttige hverdager

Det er totalt 35 forslag på arbeidsmåter.