Verktøy: MITT LIV Barnevern – Håndbok for kontaktpersoner (2017)


Oppslagsverk med det meste du trenger som kontaktperson i en Mitt Liv-tjeneste.

Barnesyn og verdier, hvordan samarbeide med barn og unge, anbefalinger for god praksis, Klokhet mot vold, Trygg foreldreinfo, metoder for tilbakemeldinger fra barn og unge med mer.

Finn håndboka og andre verktøy på mittliv.no