Verktøy: TRYGT I KLASSEN (2020)

– Trygghet avgjør alt

Kunnskapen direkte fra barn sier at skolen må kjennes trygg for alle som går der. Verktøyheftet TRYGT I KLASSEN er utviklet i samarbeid mellom elever og fagfolk. Målet er å skape godt læringsmiljø som sikrer både læring og trivsel. Verktøyene er for 1.- 10.trinn, men må tilpasses etter alder.

Verktøyets innhold

DEL 1: Grunnmuren for verktøyet

DEL 2: Verktøy for trygghet

DEL 3: Verktøy for varme & følelser

DEL 4: Verktøy for samarbeid

DEL 5: Verktøy for å stoppe trygt

DEL 6: Til ledelsen