Barnesyn og verdier

En grunnmur for god profesjonalitet i møte med barn

Hvilket syn har vi på barn? Hvordan tenker vi om barn? Hvordan snakker vi om barn? Hvilke handlinger gjør en god profesjonell for å hjelpe barn? Barn kjenner ofte veldig raskt hvilke holdninger og handlinger de blir møtt med av fagfolk. Rundt i landet forteller de at dette kommer fram gjennom blikk, tonefall, kroppsspråk og gjennom det fagpersoner gjør. Det kommer også fram i måten fagpersoner snakker og skriver om barn på.

Ifølge oppsummert kunnskap fra barn er barnesyn og at de voksne bærer et sett med verdier avgjørende for hvordan skole eller hjelpesystemer kjennes. I møte med en ny fagperson kan de fleste barn veldig raskt kjenne hvordan den voksne ser på barnet, og holdninger den voksne har. Barn kjenner raskt om en fagperson vet best på vegne av barn og vil fortelle og forklare hva som er best for barnet. De kjenner også om fagpersonen har større fokus på å beskytte barnet enn å lytte til barnets erfaringer og ønsker. Barn kan bli stille, usikre, frustrerte eller lei seg hvis de kjenner at fagpersonen ikke møter dem på en måte som kjennes trygg og god for dem. Det kan avgjøre kontakten og hva barnet vil fortelle.

Mye av det samme gjelder overfor foreldre til barna. I samlinger med foreldre har vi hørt dem fortelle hvor raskt de kan kjenne blikk som viser respekt, om fagpersonen lytter for virkelig å forstå, og om ordene som blir sagt, viser åpenhet og undring overfor hvordan foreldre opplever situasjonen. Et åpent og varmt kroppsspråk og hvordan en fagperson snakker og lytter, kan avgjøre mer enn innholdet i det som sies, og hvilke beslutninger som tas. Fagpersoner med undrende blikk og respektfulle ord kan raskt få foreldre til å føle seg verdsatt. Dette gjelder alle slags foreldre, de som oppleves samarbeidsvillige, hyggelige, lei seg, sinte, blide eller konstruktive.

Kvaliteten i arbeid med barn avgjøres ifølge barn i stor grad av hvordan fagpersoner møter barn og foreldre. Når voksne har barnesyn og en felles verdiplattform godt forankret sammen med kunnskapen de bærer med seg, kan barn lettere å kjenne trygghet, stole på og forstå voksne.

Barnesyn

Barnesyn bygd på kunnskap fra barn og utviklet i dialoger med fagfolk:

Barn og unge har mye kunnskap om livet sitt
De er like mye verdt som voksne
De trenger kjærlighet og må bli trodd på og tatt på alvor

Verdier

Verdier bygd på kunnskap fra barn, og utviklet i dialoger med fagfolk:

Åpenhet, ydmykhet, kjærlighet og samarbeid

Les mer under ditt fagområde: