Rapport: Det handler om oss (2021)

Hvordan må samvær bestemmes for at det skal bli riktig for barn?

Ny og viktig kunnskap! 100 barn mellom 7-18 år, deler erfaringer og gir råd om samvær i barnevernet, og hvordan det bør bestemmes i Norge.


RAPPORTENS INNHOLD

Om undersøkelsen

Forandringsfabrikken Kunnskapssenter Kunnskap direkte fra barn

Del 1 Barnets beste

Del 2 Uttale seg fritt

Del 3 Privatliv

Del 4 Informasjon

Del 5 Tilbakeføring

Barn har rettigheter etter FNs barnekonvensjon

Dagens store utfordringer

Nasjonale endringer som må komme