Faglig nettverk

I nettverket sitter mennesker med mye fagkunnskap og klokskap. De er invitert med for å kvalitetssikre, gi innspill og dele inspirasjon.

Faglig nettverk for Forandringsfabrikken i 2018-2019 er:

Mogens Albæk, psykologspesialist ved Statens Barnehus
Marit Skivenes, forsker ved Universitetet i Bergen
Kari Henriksen, avdelingsdirektør for oppvekst i Tromsø kommune
Sølvi Lillejord, fagdirektør for lektorutdanningen på Universitetet i Bergen
Ingrid Lund, professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder
Geir Liang, leder av norsk Barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Arne O. Holm, redaktør i High North News

Faglig nettverk Psykisk helse 2016-2017:
Anders Skuterud
Eyvind Elgesem
Kirsti Margrethe Jørgensen
Melanie Ekholdt
Anne Kjersti Myhrene Steffenak

Faglig nettverk Barnevern 2016-2017:
Roar Sundby
Øivin Christiansen
Gunnar Toresen

Faglig nettverk 2015-2016:
Anne Kristine Bergem
Anders Skuterud
Kirsti Jørgensen
Eyvind Elgesem
Siri E. Gullestad
Anne Brita Normann
Roar Sundby
Gunnar Toresen

(Foto, fra venstre: Trond Waage, Jesper Juul, Marit Moum Aune og Elisabeth Backe-Hansen er noen av de kloke menneskene som har sittet i Forandringsfabrikkens faglige nettverk.)

Faglig nettverk 2012-2014:
Jesper Juul
Trond Waage
Elisabeth Backe-Hansen
Arne O. Holm
Marit Moum Aune
Per Egil Mjaavatn

Faglig nettverk 2010-2012:
Jesper Juul
Klaus Sonstad
Trond Waage
Arne O. Holm
Per Egil Mjaavatn
Elisabeth Backe-Hansen

Faglig nettverk 2008-2010:
Jesper Juul
Klaus Sonstad
Trond Waage
Maj-Britt Andersen
Arne O. Holm
Per Egil Mjaavatn
Elisabeth Backe-Hansen

Faglig nettverk 2006-2007:
Jesper Juul
Margreth Olin
Trond Waage
Arne O. Holm
Elisabeth Backe-Hansen
Per Egil Mjaavatn