Nyheter fra Forandringsfabrikken

Vi fyller 15 år - feiring over hele Norge!

Forandringsfabrikken er 15 år! Det har blitt grundig feiret med to arrangementer i hver av byene Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo! Et hos ordfører og byråd, og et kun for proffene.

Les hele saken her

Kronikk: Hva ville du gjort hvis jeg var ditt barn?

Ville du brukt tvang på meg hvis jeg var ditt barn? Psykisk helseproffene bidrar i debatten om tvang i psykisk helsevern og ber om egne lovbestemmelser for barn og unge i Stavanger Aftenblad.

Tvang kan skape eller forsterke allerede eksisterende traumer og ungdommene kan miste tillit til de voksne argumenterer de, samtidig som langtidskonsekvensene kan være enda mer alvorlige.

Les saken her

Ny bok: Psykisk helse fra oss som kjenner det

Psykisk helse fra oss som kjenner det (2019) er en bok som gir ny og unik kunnskap direkte fra barn og unge.

I Norge er det enighet om at ”brukerkunnskap” skal inngå i kunnskapsbasert praksis i tjenestene, men det har vært lite synlig i utdanninger og faglige arrangementer. For første gang er unge i psykisk helsevern forfattere av en bok til studenter og fagfolk.

Hva er en god behandler og hva er nyttig hjelp? Hvordan kan et godt samarbeid oppstå mellom behandler og barn, og hva skal til for å skape tillit?

Les saken –Behandlerne må nå inn til det som faktisk er vondt her!

KJØP BOKEN HER!

Om forfatterne:

104 unge har bidratt i boka. De er 14-21 år og fra hele landet. Alle har erfaring fra psykisk helsevern. Svarene er samlet inn og redigert av Forandringsfabrikken kunnskapssenter v/Heidi B. Grande i tett samarbeid med en redaksjonskomite bestående av noen av forfatterne: Julie, Anika, Sandra, Lisa og Marius.

Hvis jeg var ditt barn. Om tvang i psykisk helsevern.

"Jeg var 13 år. Det var jo disse som skulle hjelpe og var ekspertene, og hvis de brukte tvang, hvordan kunne jeg tørre å mene noe om det? Hva om det var sånn det skulle være?" - Fra rapporten.

Hvis jeg var ditt barn er den nyeste rapporten i Forandringsfabrikken Kunnskapssenter. 63 unge som har opplevd tvang, deler erfaringer og råd for å bidra til at psykisk helsevern skal bli mest mulig nyttig for dem som kommer etter.

Last ned Hvis jeg var ditt barn i kunnskapssenteret

Rett og sikkert for oss - om anmeldelse, avhør og rettssak

Antall anmeldelser av vold og overgrep mot barn har økt kraftig de siste årene, men betyr det at barn får det bedre? Forandringsfabrikken Kunnskapssenter har spurt 130 barn og unge som har vært i avhør etter vold og overgrep om dette i rapporten ”Rett og sikkert”.

Rett og sikkert er en undersøkelse fra Forandringsfabrikken Kunnskapssenter. 130 barn og unge som har vært i avhør etter å ha opplevd vold eller overgrep, har bidratt med sine dyrekjøpte erfaringer og råd i denne rapporten. Rapporten peker på grunner til at barn ikke forteller om vold og overgrep, og på hvordan de opplever møtet med politi, barnehus og rettsapparatet når de har fortalt.

Last ned Rett og sikkert for oss i kunnskapssenteret

Forandre med varme - arbeidsmåter for trygghet og trivsel

Her er en ny og revidert utgave av Forandre med varme - arbeidsmåter for trivsel og trygghet i skolen. Heftet inneholder 16 konkrete arbeidsmåter til skolene, utviklet sammen med barn. Her er beskrivelser av arbeidsmåter som: "Snakkeperson", "Kjærlighet på 5 sekunder" og "Bli kjent".

Forandringsfabrikken har snakket med 5000 barn om hva som er god skole og den oppsummerte kunnskapen fra dem har bidratt til arbeidsmåtene i dette heftet.

Når du tar i bruk Forandre med varme på din skole er du med på å varme opp Norges skoler og gjøre skolen tryggere. Barns kunnskap sier at dette er grunnleggende for bedre læring og trivsel. Vi håper dette heftet vil hjelpe deg som lærer eller skoleansatt til å møte alle elever klokt og med varme.

Last ned Forandre med varme i kunnskapssenteret

Timen LIVET - for trygge klasserom der elevene lærer bedre

Et hovedsvar fra elever rundt i Norge er at man må snakke om livet på skolen. Timen LIVET er elevenes eget forslag til livsmestring. Dette heftet gir en konkret oppskrift på hvordan timen kan gjennomføres, og inneholder svar på alle spørsmål som dukker opp i forbindelse med gjennomføring av timen.

Timen LIVET er testet ut på flere skoler gjennom 2018. Dette heftet bygger på skolenes råd om hvordan timen fungerer best mulig.

Last ned timen LIVET i kunnskapssenteret

Siste nyhetssaker: