Forandringsfabrikkens arbeid på oppvekst

Siden 2013 har Forandringsfabrikken samlet hjelpetjenestene for barn i fagutviklingsarbeid. I 2017 startet et nytt fagutviklingsarbeid: MITT LIV Oppvekst. Temaet er oppvekst i kommunene. Ni storbyer deltar med direktører, ledere av tjenester og rådgivere. 

Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Sandnes, Kristiansand, Tromsø og Bærum deltar i MITT LIV Oppvekst. Nettverket består av ledere og rådgivere for oppvekstsektoren innen skole, psykisk helse og barnevern.  

Ideen er at kommunene trenger kunnskap fra barn for å utvikle treffsikre og hjelpsomme tjenester. Barn vet hvordan tjenestene kjennes ut, og har råd om hvordan de blir nyttige for dem.

 Viktige fokusområder i MITT LIV Oppvekst er:

  • Felles barnesyn og verdigrunnlag forankres i oppvekst-tjenestene.
  • Informasjon som barn deler med en tjeneste må deles videre til foreldre eller andre tjenester på en måte som oppleves trygg for barnet.
  • Barn inviteres til å ha med seg en "trygghetsperson" i prater og møter.
  • Oppvekst-tjenestene må se bak barnas smerteuttrykk ("atferd") og diagnoser.
  • Alle tjenester må innhente tilbakemeldinger fra barn om hvordan tjenesten oppleves, og ta imot råd om hvordan tjenesten blir mest mulig nyttig for barn.
  • Storbyene har rutiner for hvordan fagfolk skal samarbeide med barn som har opplevd vold.

(Foto: Ledere og proffer fra Forandringsfabrikken møtes jevnlig til dialog om oppvekstfeltet. Her møtes ledere og proffer på Ingeniørenes Hus høsten 2018. Fotograf er Morten Brun).

Byene er invitert etter engasjement og samarbeid i MITT LIV. MITT LIV er et utviklingsarbeid, som drives på områdene: kommunebarnevern, barnevernsinstitusjon, psykisk helse og skole. Målet er å lage trygge og nyttige systemer for barn. 

Resultater fra fagutviklingsarbeidene og svar fra nye undersøkelser, løftes inn i storbynettverket. 

Les mer om Forandringsfabrikkens arbeid på ulike fagfelt her:

Forandringsfabrikken arrangerer også jevnlig oppvekstdager i kommuner som ikke er med i storbynettverket. 

Vi deler gjerne kunnskap med fagfolk, studenter, politikere, og andre som arbeider med oppvekst i kommunene.
Ta kontakt med oss for foredrag eller møter.