Om Forandringsfabrikken

Forandringsfabrikken er et kunnskapssenter som innhenter oppsummert kunnskap fra barn for å forandre skole og hjelpesystemer.

Ideen er enkel og effektiv: Hvis vi lytter til barn og unges erfaringer og råd til hva som er trygge og nyttige skoler og hjelpesystemer – kan vi få systemer som gir bedre hjelp.

Vi løfter frem barn og unge som ”proffer”, fordi de er eller proffe på systemene de er i. Rundt 300 unge er aktive i Forandringsfabrikken som BarnevernsProffer, PsykiskhelseProffer eller SkoleProffer rundt i Norge.

Siden 2008 har Forandringsfabrikken systematisk innhentet kunnskap fra barn og unge om hvordan de opplever møtene med barnevern, justismyndigheter, psykisk helsevern og skole, og hvilke råd barna vil gi for at systemene skal bli bedre. Dette gjøres på samlinger og i samtaler, ved hjelp av metoden ForandringsMetodikk. Metoden er egenutviklet og bygger på Participatory Learning and Action (PLA), som er en deltagende, og godt evaluert metodikk.

Siden 2008 har Forandringsfabrikken møtt 1200 barn i barnevernet, 600 barn i psykisk helsevern, 5000 skoleelever og over 300 barn som har opplevd vold.

Kunnskapen og rådene fra barna oppsummeres, og publiseres i hefter, magasiner og filmer- uten analyser eller kommentarer fra voksne. De unge proffene presenterer rådene i møter og foredrag, og rett til makta av politikere, myndigheter, fagfolk og utdanninger.

Forandringsfabrikkens arbeid kan deles inn i fire hovedkategorier:

  • Kunnskapsinnhenting
  • Kunnskapsformidling
  • Fagutviklingsarbeid
  • Råd til politikere og myndigheter

Forandringsfabrikken er organisert som en ideell stiftelse, og ble grunnlagt i 2004.

I 2017 ble Forandringsfabrikken pekt ut som en av Europas beste sosiale entreprenører for utsatte barn, av den internasjonale organisasjonen Accelerating Change for Social Inclusion (ACSI).

Høsten 2017 åpnet Forandringsfabrikken Kunnskapssenter. Dette er det eneste kunnskapssenteret i Europa som bare publiserer kunnskap fra barn.

Filosofi
Forandringsfabrikkens grunntanke er barn og unge har mye kunnskap om livet sitt, og at de er like mye verdt som voksne. De trenger kjærlighet og må bli trodd på og tatt på alvor. Forandringsarbeidet er forankret i verdiene åpenhet, ydmykhet, medbestemmelse og kjærlighet. Vi tror ikke at mennesker eller systemer forandrer seg med kritikk eller harde ord. Derfor jobber vi ut fra en tanke om å ”forandre med varme”.

Les om hvordan Forandringsfabrikken er finansiert her

Dette er styret i Forandringsfabrikken

Dette er vårt faglige råd