Metode for kunnskapsinnhenting


Forandringsfabrikken innhenter barns erfaringer om møtet med hjelpesystemene og skole. Vår metode for kunnskapsinnhenting heter ForandringsMetodikk.

Metoden bygger på Participatory Learning and Action (PLA), som du kan lese mer om her. PLA er en deltagende metode, som er godt evaluert, og mye brukt innen samfunnsutvikling.

Barna inviteres til å beskrive sin virkelighet, slik den kjennes ut, og komme med sine råd til forbedringer av systemene. Svarene innhentes fra barna direkte på samlinger. Samlingene varer fra et par timer til en hel dag. Noen ganger samles barna i små grupper, andre ganger samles hele klasser og trinn.

Foto: Barna formidler sine erfaringer og råd gjennom kreative virkemidler, som foto.


Forandringsfabrikken har over 10 års erfaring med denne metoden. I løpet av disse årene har vi innhentet kunnskap fra barn og unge på temaene:

  • Psykisk helsevern
  • Barnevern
  • Skole
  • Vold og overgrep
  • Sykehus
  • NAV

Prosessen fasiliteres alltid av en voksen. Her kan du lese om de ansatte i Forandringsfabrikken, "fabrikkarbeiderne".

Hovedsvar oppsummeres

Svar og råd som går igjen blant mange blir til oppsummert kunnskap fra barn, uten å analyseres av voksne eller kobles til teori. Svarene formidles i publikasjoner.

Svarene formidles også i foredrag og møter, og alltid av de unge selv. Alle unge som har vært med i prosjektet kan bli med å presentere oppsummert kunnskap.

Publikasjonene finner du i Forandringsfabrikken Kunnskapssenter.