Verktøy: Forandre med varme - ny utgave! (2019)

OBS! FORELØPIG IKKE TILGJENGELIG I TRYKKET VERSJON

- Arbeidsmåter for trivsel og trygghet i skolen

Her er en ny og revidert utgave av Forandre med varme - arbeidsmåter for trivsel og trygghet i skolen. Heftet inneholder 16 konkrete arbeidsmåter til skolene, utviklet sammen med barn. Her er beskrivelser av arbeidsmåter som: "Snakkeperson", "Kjærlighet på 5 sekunder" og "Bli kjent".

Forandringsfabrikken har snakket med 5000 barn om hva som er god skole og den oppsummerte kunnskapen fra dem har bidratt til arbeidsmåtene i dette heftet.

Når du tar i bruk Forandre med varme på din skole er du med på å varme opp Norges skoler og gjøre skolen tryggere. Barns kunnskap sier at dette er grunnleggende for bedre læring og trivsel. Vi håper dette heftet vil hjelpe deg som lærer eller skoleansatt til å møte alle elever klokt og med varme.

Du som voksen i skolen er en av de som møter barna mest i hverdagen utenom foreldrene. Husk – du kan gjøre en utrolig stor forskjell i barns liv.

Bestilling:

Heftet kan bestilles i printversjon på e-post: post@forandringsfabrikken.no
Pris: 1 stk kr. 60, 5 stk. kr 250,- 10 stk. kr. 400,- 25 stk. kr 750. Porto kommer i tillegg.

HEFTET KAN LASTES NED GRATIS HER: