Slik er Forandringsfabrikken finansiert

Finansieringen av Forandringsfabrikken Stiftelse skjer i hovedsak gjennom prosjektfinansiering. Vi søker om midler til hvert enkelt prosjekt, både fra offentlig sektor og fra andre stiftelser.

I 2014 øremerket Barne- og familiedepartementet for første gang midler til utviklingsarbeidet Mitt liv i Forandringsfabrikken.

Fra 2016 ble det også øremerket midler til PsykiskhelseProffene. Det søkes i tillegg om midler til samlinger og aktiviteter med Proffene i Forandringsfabrikken, fra både offentlig og privat sektor.

De siste årene har vi fått tilskudd fra Bufdir til driften av Forandringsfabrikken Stiftelse.

I 2017 har Forandringsfabrikken fått støtte fra Helsedirektoratet, Barne- ungdoms og familiedirektoratet, Utlendingsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Justisdepartementet, Scheibler, Stiftelsen Kaare Berg, Ekstrastiftelsen og Egmont.


Vil du støtte vårt arbeid?

Bedrifter, organisasjoner og privatpersoner kan støtte arbeidet ved å gi en valgfri donasjon til konto: 1254.05.85227